Må de bare stope mine sygedagpenge?

Kære Susanne Lyngsø
Jeg er sygemeldt og har fået konstateret fibromyalgi og en psykisk kronisk belastningsreaktion. Problemet er, at kommunen underkender de lægelige udtalelser. Udtalelsen fra speciallæge, juli 2012: “Diagnose fibromyalgi – der findes ingen behandlinger tilgængelige, som vil ændre på funktionsevnen på sigt, når det gælder arbejde. På det punkt er tilstanden varig og stationær. Dette betyder, at hendes funktionsevne er varigt nedsat i et hvert fysisk belastende erhverv.” Udtalelse fra psykiater, december 2012: “Diagnose kronisk belastningsreaktion – funktionstilstanden på det psykiske område er nedsat til det ubetydelige og varig nedsat. Ikke depressiv. Alle behandlingsmuligheder er udtømte. Arbejdsprøvning frarådes af helbredsmæssige årsager.” Jeg var til møde med Rehabiliteringsteamet, og her udtalte lægekonsulenten hurtigt: “Vi vurderer, at du ingen gavn har af at komme på førtidspension.” De sagde, at jeg skulle i et psykiaterforløb (selv om min læge tidligere har sagt nej), og at jeg tilbydes en støtte-kontaktperson. Før jeg blev syg, havde jeg selv en stilling som støtte-kontaktperson i to kommuner, så jeg ved, at dette tilbud kun gives til de tunge psykisk syge og narkomaner. Jeg oplever det meget ydmygende, at kommunen tilbyder mig en støtte-kontaktperson, og jeg tolker det, som om de har opfundet en diagnose, jeg ikke har, og at jeg herefter er klar til arbejdsmarked igen. Jeg har nu modtaget dette brev: “Rehabiliteringsteamet indstiller, at borgeren ydes bistand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet med den almindelige beskæftigelsesindsats og sociale indsats, som kommunen kan tilbyde. Sagsbehandler kontakter egen læge med henblik på en henvisning til psykiater, idet de psykiatriske behandlingsmuligheder ikke skønnes udtømte. Endvidere foreslås en støtte-kontaktperson igennem distriktspsykiatrien.” Jeg har ingen klagemuligheder fået tilsendt omkring dette brev. Jeg har nu også modtaget brev om, at mine sygedagpenge stopper pr. 31.3.2013 – selv om jeg har søgt førtidspension (§ 17 ) på det foreliggende grundlag 4.3.2013. Ingen afgørelse kommet endnu. Jeg er knap 43 år.
Med venlig hilsen SB

Du har grund til at klage flere steder
Svar: Kære SB
Tak for din mail. Det er desværre et gammelkendtproblem, at de kommunale læger (lægekonsulenter) går ind og vurderer på noget, der ikke er deres opgave, som fx en vurdering af, om der skal tildeles førtidspension eller ej. Det er ikke deres opgave. Lægerne skal “oversætte” lægefaglige papirer for kommunens sagsbehandlere og ikke andet. Jeg kan desværre ikke give dig andre råd, end at du skal klage over de afgørelser, du får. Jeg vil anbefale, at du klager til nævnet over stop af dine sygedagpenge – de sager er der ofte fejl i. Herudover synes jeg, du skal klage til borgmesteren over, at lægekonsulenten og sagsbehandlerne tilsidesætter de lægelige vurderinger af dit helbred. Det er, hvad du kan gøre lige nu. Held og lykke med det. Du er velkommen til at skrive igen.
Kærlig hilsen Susanne


Sideansvarlig: Heidi Andersen
Oprettet: 21. maj 2013
Senest opdateret: 21. maj 2013
 • del
  del
   
 • Udfyld venligst felterne

 • send tip
  send tip
 • print
  print
 • læs op
  læs op