Beboerbladet.dk Nyhed Arrangør: 'Vi er så stolte'
Nyhed

Arrangør: 'Vi er så stolte'

Andreas Reinholt Hansen Carsten Andersen 30. sep. 2018
Lørdag eftermiddag gik 1.000 borgere på gaden i det indre København, for at vise deres utilfredshed med regeringens kommende “ghettoplan”. I Aarhus og Odense blev der også afholdt demonstrationer og arrangørerne var meget tilfredse med dagen.

Demonstrationen hed “Forsvar de Almene Boliger” og var en protest mod regeringens strategi Et Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030, som Folketinget skal behandle i løbet af efteråret.

“Vi er meget stolte over, at så mange forskellige mennesker valgte at bruge deres lørdag på at støtte op om den her sag, både her i København, men også i Odense og Aarhus. Folketinget er nødt til at lytte til os nu, og vi håber, at de vil trække deres udspil tilbage,” siger Kamille Kofod fra Almen Modstand.

Regeringens “ghettoplan” indeholder blandt andet begrænsninger på, hvilke boligområder man kan flytte ind i, hvis man er på overførselsindkomst.

Der er også udpeget 16 boligområder med titlen de ”hårdeste ghettoer”, hvor antallet af familieboliger skal bringes ned på 40 procent ved hjælp af blandt andet nedrivninger og frasalg.

“Ghettoplanen” har også har opbakning fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF.

Brud på danske værdier

Nogle borgere var mødt op til demonstrationen alene eller sammen med familier og venner, mens andre havde organiseret sig i større eller mindre grupper og ankom sammen med naboer fra boligforeningen eller kollegaer fra arbejdspladsen.

En af de medarbejdergrupper, der var mødt op for at vise deres sympati med de mange danskere i almene boliger, var Landsforeningen for Socialpædagoger. Her er man stærk modstander af, at regeringen vil sætte krav til familier med små børn i boligområder på “ghetto-listen” om, at de skal gøre brug af offentlige dagtilbud.

“Parallelsamfundspakken er et grimt brud på danske værdier. Vi er imod, at man begrænser rettigheder for borgere, der bor på den ‘forkerte adresse’. Det er godt, at børn kommer i dagtilbud, bare ikke hvis forudsætningen er tvang og straf, og det er det regeringen vil have,” forperson for Landsforenigen for Socialpædagøger Britt Pedersen fra den lastbil, som var rullende scene for taler og koncerter dagen igennem.

Lås på Landsbyggefonden

Efter taler og sange på Nytorv bevægede demonstrationen sig ned gennem Studiestræde, hvor de smalle stræder trak demonstrationen ud i en lang slange, der snoede sig ned af hele gaden.

Herefter stoppede demonstrationen foran Landsbyggefonden, hvor de dannede en stor menneskekæde rundt om Landsbyggefondens bygning på Studiestræde 50.

Alle almene lejere indbetaler via huslejen til Landsbyggefonden, der finansierer større renoveringer I almene boligområder og boligsocialt arbejde.  “Ghettoplanen” indebærer, at cirka 10 milliarder kroner fra Landsbyggefonden skal bruges på renoveringer i udsatte boligområder.

En stor menneskering dannede en kæde om Landsbyggefonden, og for enden blev der sat hængelås på.

Men demonstranterne var I mod, at de almene beboeres penge skal bruges I forbindelse med “ghettoplanen”. Som afslutning låste de en kæde fast med en stor hængelås.

“Det her skal sende et klart signal til partierne i Folketinget om, at de ikke skal bruge vores penge til at rive vores boliger ned, og at kassen skal lukkes i,” sagde Kamille Kofod fra Almen Modstand fra talerstolen til demonstranternes store tilfredshed.

"Træk lovudspillet tilbage"

Under hele demonstrationen, som varede i fire timer, sang de fremmødte slagsange og kampråb som var skrevet til lejligheden. Demonstrationen blev afsluttet med taler og koncerter på Berthel Torvalds Plads nær Christiansborg.

Og budskabet var ikke til at tage fejl af. Regeringens forslag til ændringer i de almene boligområder skal rulles helt tilbage og beboerdemokratiet skal styrkes.

“Jeg har boet i Lundtoftegade i 21 år og er enlig mor til tre børn. Det er det eneste sted, hvor jeg nogensinde har haft et trygt og sikkert hjem, efter at have boet på kvindeherberg, krisecentrer og som dagslejer på små værelser. Fremtiden gør mig usikker og bange,” sagde Laila Behaj, som var en af de fremmødte demonstranter som bor i en af de almene boligområder, som regeringen vil lave om.

Laila Behaj fortalte, at hun var meget utryg for fremtiden og at det påvirkede hendes hverdag meget

Hun havde et andet forslag end regeringens:

“Hvis målet er at blande borgerne, så bør man bygge flere boliger i stedet for at rive ned.”

Også politikere fra Enhedslisten gik med under demonstrationen, og forlanger, at “ghettoplanen” bliver trukket tilbage efter et valg, hvis der bliver en rød regering.

“Det her er et kæmpe overgreb på vores danske almene boligsektor, som i bund og grund er private og sunde foreninger og som på ingen måde er statens ejendom,” sagde Pelle Dragsted (Enh.)

 

Print Send